Kiedy należy opłacić podatek od darowizny?

Darowizna wiąże się z przekazaniem obdarowanemu pewnych składników majątku – mogą być to pieniądze bądź dobra materialne. Co do zasady, przekazanie darowizny to czynności podlegająca opodatkowaniu podatkiem od darowizny. Niemniej jednak na mocy stosownych przepisów można uzyskać zwolnienie, dopełniając kilku istotnych formalności.

Czym jest podatek od darowizny?

Kwestia podatku od darowizny została szczegółowo uregulowana w Ustawie o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z nią, darowizna stanowi formę umowę, która zawierana jest pomiędzy obdarowanym, a darczyńcą. Obdarowany otrzymuje pewne świadczenie bezpłatnie – w praktyce najczęściej w ramach darowizny przekazuje się drugiej osobie pieniądze bądź konkretny składnik majątku. Jednocześnie ustawa nakłada obowiązek uregulowania podatku od darowizny, którego wysokość zależy od tego, jaka relacja łączy darczyńcę i obdarowanego.

Wyróżnia się bowiem trzy podstawowe grupy:

  • grupa 1 – należą do niej małżonek, zstępni (syn, córka, wnuki, prawnuki), wstępni (matka, ojciec, dziadkowie), rodzeństwo, pasierb, ojczym, macocha, teściowie, zięć, synowa,
  • grupa 2 – tak zwana dalsza rodzina – wuj, ciocia, mąż siostry, brat żony, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie zstępnych itd.,
  • grupa 3 – wszyscy pozostali, w tym osoby niespokrewnione.

Limit darowizny

Dla każdej z wymienionych wyżej grup ustawodawca przewidział pewne limity darowizny, a więc maksymalne kwoty, jakie mogą zostać przekazane w ciągu kolejnych pięciu lat. Jeśli limit nie zostanie przekroczony, obdarowany nie będzie zobowiązany do złożenia w Urzędzie Skarbowym zeznania. Limit dla pierwszej grupy wynosi 10 434 zł, dla drugiej – 7 878 zł, dla trzeciej – 5 308 zł. Co istotne, nieprzekroczenie limitu nie zawsze powoduje zwolnienie z obowiązku opłacenia podatku od darowizny. Zgodnie z prawem, zwolnieniu podlegają wyłącznie osoby, należące do pierwszej grupy, a więc najbliższa rodzina. W ich przypadku podatek od darowizny nie obowiązuje, nawet w przypadku znacznego przekroczenia limitu. Niemniej jednak są one zobowiązane złożyć w Urzędzie Skarbowym formularz SD-Z2. Ma on charakter informacyjny. Zastanawiając się, czy w konkretnym przypadku istnieje obowiązek złożenia formularza, należy wziąć pod uwagę wszelkie darowizny, jakie zostały przekazane na rzecz konkretnej osoby w ciągu 5 lat od tej samej osoby.

Konsekwencje wynikające z niezgłoszenia darowizny

Obdarowany ma obowiązek zgłosić fakt otrzymania darowizny – jeśli tego nie zrobi, musi liczyć się z konsekwencjami natury finansowej. Fiskus traktuje bowiem takie zachowanie jak oszustwo, jednocześnie mogąc nakazać opłacenie podatku w wysokości 20% podstawy wymiaru. Ponadto obdarowany musi liczyć się z odpowiedzialnością karną skarbową. Warto mieć na uwadze, że obowiązek zgłoszenia darowizny ciąży tylko i wyłącznie na obdarowanym, zatem darczyńca, pomimo niedopełnienia obowiązków, nie zostanie ukarany. Jednocześnie to obdarowany zawsze musi uiścić podatek od darowizny, jeśli należy do drugiej lub trzeciej grupy. Więcej informacji na temat samego podatku można uzyskać w serwisie Poradnik Przedsiębiorcy.

 

Leave a Comment