Rozdzielność majątkowa – co należy o niej wiedzieć?

Niezależność finansowa jest dość pożądanym stanem, dlatego coraz więcej małżeństw podejmuje decyzje o podpisaniu tzw. intercyzy małżeńskiej. Choć dla wielu ludzi jest to wyraz braku zaufania do drugiej osoby i myślenia jedynie o pieniądzu, z prawnego punktu widzenia, jest to bardzo dobra decyzja, której owoce mogą być widoczne w przyszłości. Czym jest rozdzielność majątkowa? Na to pytanie odpowiemy w naszym artykule. 

Czym jest rozdzielność majątkowa?

W definicji rozdzielność majątkowa jest to majątkowy ustrój małżeński, który jest alternatywną opcją dla wspólności majątkowej. Małżeństwa decydujące się na rozdzielność, muszą wiedzieć o tym, że każde z nich będzie zarządzało swoim osobistym majątkiem. W rozdzielności majątkowej nie ma majątku wspólnego, dlatego małżonkowie nie odpowiadają wspólnie za długi jednego z małżonków. Rozdzielność majątkową można wprowadzić poprzez podpisanie intercyzy u notariusza lub na podstawie orzeczenia sądowego.

Rozdzielność majątkowa w małżeństwie może zostać wprowadzona:

  • dobrowolnie intercyzą, czyli umową między małżonkami, sporządzoną w formie aktu notarialnego w trakcie ślubu lub podczas trwania małżeństwa;
  • przymusowo, na podstawie orzeczenia sądowego;
  • w razie separacji,
  • z mocy prawa, np. w sytuacji, gdy jeden z małżonków został ubezwłasnowolniony bądź ogłoszono jego upadłość.

Rozdzielność majątkowa to świetna ochrona przed długami współmałżonka oraz komornikiem, gdyż każdy z małżonków odpowiada za swoje długi i zobowiązania podatkowe własnym majątkiem.

Dowiedz się więcej na https://kancelariasprawyrodzinne.pl/adwokat-rozdzielnosc-majatkowa-warszawa/

Kiedy rozdzielność majątkowa może zostać orzeczona przez sąd?

Rozdzielność majątkowa może być orzekana przez sąd najczęściej w sytuacji:

  • rażącej niegospodarności jednego z małżonków,
  • trwonienia wspólnego majątku przez jednego z małżonków,
  • bezzasadne uchylanie się od pomnażania majątku wspólnego,
  • zatrzymywanie wspólnego majątku tylko dla siebie, przez jednego z małżonków.

Choć sądy mogą orzekać ją również w innych sytuacjach.

Rozdzielność majątkowa a wspólny kredyt hipoteczny?

Okazuje się, że rozdzielność majątkowa nie jest przeszkodą do wzięcia wspólnego kredytu na zakup domu czy mieszkania. Jednak w banku, każdy z małżonków musi zadeklarować jaką część raty kredytowej będzie płacić co miesiąc. Banki nie wymagają równego podziału kredytu na pół. Najczęściej jest to rozwiązanie wykorzystywane przez małżeństwa, w których występują duże różnice w zarobkach. Podczas składania wspólnego wniosku o kredyt hipoteczny bank weryfikuje zdolność kredytową każdego z nich oddzielnie, jednak bierze również pod uwagę wydatki, które są ponoszone wspólnie w gospodarstwie domowym. Co ważne, w przypadku gdy jedna strona przestanie spłacać swoją część kredytu, drugi małżonek nie będzie musiał spłacać jego długu, odpowiadając swoim majątkiem.

Jedną z zalet rozdzielności majątkowej jest fakt, że każdy z małżonków może ubiegać się o swój kredyt bez konieczności pozyskiwania zgody małżonka. Wtedy bank bierze pod uwagę jedynie zdolność kredytową wnioskodawcy.

Leave a Comment