Faktura uproszczona – czym jest i co zawiera?

czym jest faktura uproszczona

Transakcje kupna i sprzedaży muszą być poświadczone odpowiednim dokumentem. Do najpopularniejszych należą umowy kupna-sprzedaży, paragony czy faktury VAT. W obrocie gospodarczym istnieje kilka typów faktur. Od pewnego czasu sprzedawcy mają prawo skorzystać z tak zwanej faktury uproszczonej. Czym ona jest, co zawiera i w jakich sytuacjach można ją wystawić? Podpowiadamy. 

Czym jest faktura uproszczona?

Faktura uproszczona to dokument, który poświadcza sprzedaż, lecz nie musi on zawierać wszystkich tych informacji, jakie znajdują się na standardowej fakturze VAT. Faktura uproszczona nie zawiera więc danych o ilości lub liczbie dostarczonych towarów i usług czy ich cenie jednostkowej netto. Nie znajdziemy na niej również informacji o stawce podatku, sumie sprzedaży netto, a także kwocie podatku od sumy sprzedaży netto.  

Wszystkie elementy, które można pominąć, wystawiając fakturę uproszczoną, a także informacje o tym, jakie przepisy regulują ten typ dokumentów, znajdziemy między innymi na stronie pragmago.pl. Warunek, który musi zostać jednak spełniony, aby można było wystawić fakturę uproszczoną, dotyczy kwoty transakcji nie może być ona wyższa niż 450 zł lub 100 euro. 

Co zawiera faktura uproszczona?

Wszelkie informacje dotyczące tego, jak wygląda faktura uproszczona, możemy znaleźć między innymi na stronie: https://pragmago.pl/porada/czym-jest-i-jak-wyglada-faktura-uproszczona/. W niektórych sytuacjach to paragon jest uznawany za fakturę uproszczoną. Należy jednak pamiętać, że nie każdy jest on jednocześnie fakturą uproszczoną. Dlatego, aby mógł zostać uznany za taki dokument, musi zawierać dane takie jak: data wystawienia i dostawy towarów, jeżeli terminy te nie są zbieżne. 

Każda faktura uproszczona musi posiadać swój unikalny numer, NIP kupującego i NIP sprzedającego, nazwę towaru lub usługi, kwotę obniżek, a także należności ogółem. Powinny znaleźć się na niej również informacje, które umożliwią wyznaczenie kwoty podatku dla poszczególnych stawek. 

Kiedy można wystawić fakturę uproszczoną?

Fakturę uproszczoną może wystawić każdy podatnik niezależnie od tego, czy jest on płatnikiem VAT, czy nie. W przypadku kwoty transakcji nieprzekraczającej 450 zł lub 100 euro, tego typu dokument wystawiany jest opcjonalnie, ponieważ prawo nie przewiduje sytuacji, w której sporządzenie faktury uproszczonej byłoby obowiązkowe. Termin wystawienia tego dokumentu jest taki sam jak w przypadku faktury VAT. W niektórych sytuacjach jednak nie można wystawić faktury uproszczonej, na przykład w przypadku sprzedaży wysyłkowej czy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

 

Leave a Comment