Faktoring – co to takiego?

Coraz więcej osób decyduje się podjąć ryzyko i otwiera własną działalność gospodarczą. Jest to niezwykle pracochłonne przedsięwzięcie, które wymaga nie tylko ogromnego wysiłku i zaangażowania, ale również wkładu finansowego. Początkujący przedsiębiorcy często zmagają się z problemami związanymi z płynnością finansową, co na dłuższą metę utrudnia prawidłowe działanie firmy na wielu polach.

Skąd najczęściej biorą się trudności z utrzymaniem płynności finansowej? Winne jest nie tylko nieumiejętne zarządzanie czy brak odpowiedniej strategii marketingowej. Winę ponoszą również kontrahenci, którzy nie spłacają terminowo wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W tym ostatnim przypadku można zastosować coraz bardziej popularny rodzaj narzędzia finansowego jakim jest faktoring. Czym charakteryzuje się faktoring? Do kogo jest skierowany?

Czym jest faktoring?

Rozważania na temat faktoringu w biznesie trzeba rozpocząć od objaśnienia, czym on tak naprawdę jest. Faktoring to pewien rodzaj narzędzia finansowego polegający na wykupieniu przez faktora (podmiot świadczący usługę faktoringu) wierzytelności faktoranta (przedsiębiorstwa). Faktor wykupując wierzytelność firmy zobowiązuje się do uregulowania zalegających należności w imieniu kontrahenta (dłużnika).

Na faktoring jest formą finansowania najczęściej stosowaną przez przedsiębiorstwa, które borykają się z kontrahentami zalegającymi z dużymi należnościami finansowymi. W przypadku większych transakcji, nieterminowe płacenie należności za przedłożone towary czy usługi, może poważnie przyczynić się do utracenia płynności finansowej, a w dalszej perspektywie również innych, intratnych kontraktów.

Na faktoring równie często decydują się przedsiębiorstwa produkcyjne lub handlowe, które osiągają wysoki poziom należności, tracąc przy tym kapitał obrotowy. Ten z kolei niezbędny jest do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa czy poszerzania jego działalności o inne sektory gospodarki.

Faktoring – jak prezentuje się w praktyce?

Pomiędzy teorią a praktyką istnieje kolosalna różnica. Zatem jak wygląda faktoring w prawdziwych realiach? Podmiot specjalizujący się w usłudze faktoringu bądź też bank (faktor) odkupuje od swojego klienta (faktoranta) faktury zawierane z kontrahentami, a następnie wpłaca niepełną wartość odkupionych należności pieniężnych. W praktyce wygląda to tak, że faktorant niemal natychmiastowo otrzymuje na konto ok. 80-90% wartości faktury. Co z pozostałą częścią wartości faktury? Również ją otrzymuje, jednak dopiero po spłacie należności przez właściwego dłużnika.

Jakie korzyści czerpie z takiej transakcji faktor? Za świadczenie usługi faktoringu jest oczywiście nagradzany. Wynagrodzenie, jakie pobiera faktor najczęściej przybiera formę prowizji określanej na mocy umowy.

Faktoring – dlaczego coraz bardziej popularny?

Faktoring jest szansą dla przedsiębiorców przede wszystkim z sektora handlowego i usługowego, chcących zachować płynność finansową. Wiele umów kupna-sprzedaży między sprzedawcami a kontrahentami zawieranych jest długie terminy spłaty, co ogranicza możliwości szczególnie młodych przedsiębiorstw. Powierzając swoje interesy firmie świadczącej usługi faktoringu, uzyskujemy pieniądze w zdecydowanie krótszym terminie, niż kontrahent byłby w stanie uregulować swoje zobowiązania. Jest to korzystne nie tylko w przypadku przedsiębiorstw, które ratują się przed bankructwem. Faktoring jest szansą dla przedsiębiorców mających wysokie aspiracje.

Leave a Comment