Biuro notarialne – jakie usługi świadczy?

notariusz

Biuro notarialne to miejsce, w którym świadczone są usługi z zakresu prawa notarialnego. Notariusz jest funkcjonariuszem publicznym, który ma uprawnienia do sporządzania aktów notarialnych, czyli dokumentów o charakterze prawnym.

Jakie usługi świadczą notariusze?

Usługi świadczone przez biura notarialne są bardzo szerokie i obejmują różne dziedziny prawa. Do najważniejszych usług należy sporządzanie aktów notarialnych dotyczących umów cywilnoprawnych, takich jak: umowy sprzedaży, umowy darowizny czy umowy spółki cywilnej. Notariusze mogą również udzielać porad prawnych i sporządzać opinie prawne. Ponadto biura notarialne oferują swoje usługi w zakresie spraw majątkowych rodzinnych, takich jak podział majątku po rozwodzie czy powołanie opiekuna dla małoletniego dziecka.

Biuro Notarialne w Krakowie oferuje swoim klientom szeroki zakres usług notarialnych. W ich ofercie znajduje się między innymi: sporządzanie testamentu, poświadczanie podpisów na dokumentach oraz rejestracja spółek handlowych i stowarzyszeń. Notariusze w tym biurze mogą również udostępniać odpisy dokumentów oraz ustanawiać pełnomocnictwa i prokury.

Kolejną ważną usługą świadczoną przez biura notarialne jest przechowywanie dokumentów o charakterze prawnym oraz innych ważnych papierów. Dzięki temu można mieć pewność, że te dokumenty będą bezpiecznie przechowane i bardzo trudno je stracić lub skopiować bez zgody właściciela.

Dodatkowe zajęcia notariuszy

Oprócz powyższych usług biura notarialne oferują także inne, takie jak: pozbawienie osoby pełnoletniej lub małoletniej statusu prawnego; rejestrowanie transakcji finansowych; ustanawiania hipotek; sporządzanie protokołu postanowienia sądowego; ustalanie granic dla nieruchomości, a także rejestrowanie danych osób fizycznych i prawnych w systemach informatycznych organizacji publicznych i prywatnych.

Notariusz w Krakowie Śródmieściu oferuje profesjonalną obsługę klientom indywidualnym oraz firmom i instytucjom publicznym i prywatnym. Pracujący tam notariusze gwarantują bezpieczeństwo transakcji oraz terminową realizację, powierzonej im dokumentacji.

Leave a Comment